Zamieszczone w Systemie Wsparcia Diagnosty generatory opisów wyników mają charakter wyłącznie pomocniczy i stanowią materiał wyjściowy do dalszych analiz i opracowań. Pełna odpowiedzialność za opisy poszczególnych wyników oraz formułowane diagnozy spoczywa wyłącznie na diagnoście.