Krok 1  

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe które podam w elektronicznym formularzu zapisów na szkolenia na stronie www.pracowniatestow.pl są przetwarzane przez Stowarzyszenie Edukacji bez Granic (80-239 Gdańsk, ul. Czarnieckiego 5A/1) i wykorzystywane w celu formalnej i rachunkowej obsługi szkolenia. Dane znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia będą przetwarzane do czasu ich wycofania przez Państwa. Pracownia powierza Państwa dane osobowe firmie Kancelaria Podatkowa Meritum s.c. K. Antczak A. Felska A. Szabuniewicz (64-800 Chodzież, ul. Wojska Polskiego 6), w zakresie niezbędnym do obsługi rachunkowej i fiskalnej oraz Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke (80-239 Gdańsk, ul. Czarnieckiego 5A/1) celem umieszczenia w bazie osób przeszkolonych prowadzonej w celu weryfikacji uprawnień do zakupu testów.

Informujemy, że wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe, które przesyłacie Państwo do Pracowni (w szczególności dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty) są przechowywane w sejfie, a gdy dostęp do zawartych w nich informacji przestaje być niezbędny do obsługi usługi są trwale niszczone w obecności Administratora Danych Osobowych. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ado@pracowniatestow.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach podanych powyżej.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (fotografia lub clip video) w ramach działań promocyjnych Stowarzyszenia Edukacji bez Granic i Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, w szczególności poprzez publikację zdjęć grupowych wykonywanych podczas konferencji oraz szkoleń na stronie internetowej www.pracowniatestow.pl oraz w mediach społecznościowych. Jednocześnie zrzekam się wynagrodzenia z tego tytułu.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych udzielamy telefonicznie: 58 340-38-29.