Krok 1  

Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe które podam w niniejszym formularzu zapisów będą przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Edukacji (80-239 Gdańsk, ul. Czarnieckiego 5A/1) w celu formalnej obsługi szkolenia, Kancelarię Podatkową Meritum s.c. K. Antczak A. Felska A. Szabuniewicz (64-800 Chodzież, ul. Wojska Polskiego 6) w zakresie niezbędnym do obsługi rachunkowej i fiskalnej oraz Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych - Bartosz M. Radtke (80-239 Gdańsk, ul. Czarnieckiego 5A/1) celem umieszczenia w bazie osób przeszkolonych prowadzonej w celu weryfikacji uprawnień do zakupu poszczególnych narzędzi diagnostycznych lub terapeutycznych.
Dane, o których mowa powyżej będą przetwarzane do czasu wycofania niniejszej zgody.
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ado@pracowniatestow.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Informujemy ponadto, że wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe, które przesyłacie Państwo do Pracowni (w szczególności skany dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów itp.) są niszczone niezwłocznie, gdy tylko dostęp do zawartych w nich informacji przestaje być niezbędny do realizacji zmówionej usługi bądź wysyłki produktu.

ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach podanych powyżej.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku (fotografia lub clip video) w ramach działań promocyjnych Polskiego Towarzystwa Psychologii Edukacji i Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, w szczególności poprzez publikację zdjęć grupowych wykonywanych podczas konferencji oraz szkoleń na stronie internetowej www.pracowniatestow.pl oraz w mediach społecznościowych. Jednocześnie zrzekam się wynagrodzenia z tego tytułu.

Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych udzielamy telefonicznie: 58 340-38-29.